Πολιτιστική Λέσχη Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης

Καταστατικό Λέσχης

Το καταστατικό της Πολιτιστικής Λέσχης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα και έχει ψηφιστεί από τα μέλη του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, την 6/2/2002.

Σκοποί του Συλλόγου είναι οι εξής:

 • Η επικοινωνία μεταξύ των μελών του, η ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων και η καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας μεταξύ τους.
 • Η ανύψωση του πνευματικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των καθώς και η ηθική συμπαράσταση του Συλλόγου προς τα μέλη του.
 • Η ώθηση και ενίσχυση κάθε δραστηριότητας που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλητισμού σ’ όλους τους τομείς και της δημιουργικής ψυχαγωγίας των μελών του, των εργαζομένων και του λαού του Νομού Θεσσαλονίκης.
 • Η διασφάλιση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η γνωριμία του λαού μας με την πολιτιστική δημιουργία, και η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η δημιουργία και ανάπτυξη αθλητικών τμημάτων, όπως ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας κ.λ.π..

Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών του Συλλόγου θα επιδιώκεται:

 • Με την ίδρυση Εντευκτηρίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θέρετρων, γυμναστηρίων και καταφυγίων.
 • Με την αγορά ή. ενοικίαση κατάλληλων χώρων, με κάθε πρόσφορο μέσο.
 • Με τη διοργάνωση πολιτιστικών, μορφωτικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
 • Με τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.
 • Με τη δημιουργία διαφόρων τμημάτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου.
 • Σε συνεργασία με τα άλλα Πολιτιστικά Κέντρα και Λέσχες εργαζομένων ΟΤΕ, τους πολιτιστικούς φορείς του Νομού Θεσσαλονίκης και της επικράτειας γενικά.
 • Με την επιδίωξη για συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Πολιτιστικές Οργανώσεις.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το πλήρεςκαταστατικό της λέσχης μας.

Facebook Youtube