Πολιτιστική Λέσχη Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης

Γίνε Μέλος της Πολιτιστικής μας Λέσχης!

Μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι υπάλληλοι του ΟΤΕ που οι υπηρεσιακές τους λειτουργίες είναι μέσα στα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης και οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ, οι οποίοι αποδέχονται το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Πολιτιστικής Λέσχης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης και τις αποφάσεις των οργάνων του.

Για να γίνει κάποιος μέλος της Πολιτιστικής Λέσχης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. με πλήρη στοιχεία. Το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του, αφού εξετάσει την αίτηση και τη θεωρήσει βάσιμη, εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο μελών, άλλως απορρίπτει την αίτηση. Το μέλος, του οποίου απορρίπτεται η αίτηση, μπορεί να προσφύγει στη πρώτη Γενικής Συνέλευσης και να ζητήσει την ανατροπή της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής δεν υποβάλλεται νέα αίτηση, πριν παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία της απόρριψης.

Κατεβάστε και συμπληρώστε με πλήρη στοιχεία την αίτηση εγγραφής. Κατόπιν, αποστείλετε την με fax στο 2310-427440 ή επικοινωνήστε με κάποιο μέλος του Δ.Σ. της λέσχης.

Η μηνιαία συνδρομή είναι 2,50 ευρώ (σύμφωνα με απόφαση της ΠΕΕ, 28 Μαίου 2016 για όλα τα πολιτιστικά κέντρα της χώρας).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάστε την αίτηση εγγραφής μέλους.
  • Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάστε την αίτηση διαγραφής μέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και απορίες σχετικά με την εγγραφή σας στην Πολιτιστική Λέσχη Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Facebook Youtube