Πολιτιστική Λέσχη Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες Ο.ΠΑ.ΚΕ.

Μια από τις επιδιώξεις της ΟΜΕ ΟΤΕ από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της το 1982, είναι η δημιουργία παραθεριστικών κέντρων για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ. Το 1984 η ΟΜΕ ΟΤΕ και η διοίκηση του ΟΤΕ αγοράζουν ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο στην Τέμενη Αιγίου, όπου δημιουργείται το πρώτο παραθεριστικό κέντρο. Ένα χρόνο αργότερα, ο ΟΤΕ παραχωρεί ιδιόκτητο οικόπεδο στο Φανάρι Κομοτηνής προκειμένου να δημιουργηθεί και δεύτερο παραθεριστικό κέντρο.

Αρχικά, τα παραθεριστικά κέντρα λειτουργούν ως κατασκηνώσεις. Τη διαχείριση και λειτουργία τους αναλαμβάνει μια επιτροπή από συνδικαλιστικά και υπηρεσιακά στελέχη την οποία ορίζουν, από κοινού, η διοίκηση του ΟΤΕ και της ΟΜΕ ΟΤΕ.

Η ανάγκη ύπαρξης ενός φορέα που θα διαχειρίζεται αποκλειστικά τα παραθεριστικά κέντρα γίνεται επιτακτική. Έτσι, το 1988, αποφασίζεται η δημιουργία του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ (όρος 13 της ετήσιας συλλογικής σύμβασης εργασίας). Στις 12 Ιουνίου 1989 υπογράφονται μεταξύ της διοίκησης του ΟΤΕ και της ΟΜΕ ΟΤΕ το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ (Οργανισμός Παραθεριστικών Κέντρων Εργαζομένων ΟΤΕ) και το καταστατικό λειτουργίας του. Επίσης, ορίζεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν υψηλόβαθμα συνδικαλιστικά και υπηρεσιακά στελέχη. Το 1992 αποφασίζεται η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ (όρος 11 της συλλογικής σύβασης εργασίας). Με την 2297/28-12-1992 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΤΕ εκμισθώνονται στον ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ τα δύο παραθεριστικά κέντρα για 20 χρόνια.

Το 1997 υπογράφεται νέο καταστατικό με το οποίο ο ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ αποκτά και νομική μορφή. Μετατρέπεται, δηλαδή, σε αστική εταιρεία οικονομικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με δύο ισότιμους εταίρους, τον ΟΤΕ και την ΟΜΕ ΟΤΕ. Στη συνέχεια, διορίζεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο με έντεκα μέλη και τριετή θητεία.

Τη δεκαετία του 2000-2010 τα Παραθεριστικά Κέντρα Τέμενης και Φαναρίου αναβαθμίζονται με νέες σύγχρονες υποδομές (εστιατόρια, αναψυκτήρια, οικίσκοι, γήπεδα αθλοπαιδιών, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, κλπ). Παράλληλα βελτιώνονται και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτά όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με παρουσία ιατρών, υπηρεσίες άθλησης με παρουσία γυμναστών, υπηρεσίες φύλαξης με παρουσία προσωπικού ασφαλείας και υπηρεσίες ψυχαγωγίας με τη διοργάνωση εκδρομών, μουσικών εκδηλώσεων, παιδικών πάρτυ κλπ.

Παράλληλα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ επεκτείνονται και στη διαχείριση/φιλοξενία, με μεγάλη επιτυχία, γκρουπ εργαζόμενων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από χώρες του εξωτερικού όπως Κύπρος, Ουγγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Πορτογαλία κλπ.

Σήμερα ο ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ προσφέρει στους εργαζόμενους και συνταξιούχους του ομίλου ΟΤΕ, πέρα από τη διαμονή στα Παραθεριστικά Κέντρα και τη δυνατότητα διακοπών όλο το χρόνο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν μια κατάκτηση της ΟΜΕ ΟΤΕ για τους εργαζόμενους του ομίλου ΟΤΕ. Σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ η διοίκηση του ΟΤΕ.

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.ΠΑ.ΚΕ. ΟΤΕ

 • Πρόεδρος: Παναγιωτίδου Βαρβάρα
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Θεοδωράτος Δημήτριος
 • Γενικός Γραμματέας: Κασόλας Νικόλαος
 • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Μανωλόπουλος Γεώργιος
 • Γραμματέας Οικονομικών: Σκαρμούτσος Βασίλειος
 • Μέλος: Γουβιά Μαρία
 • Μέλος: Δακουτρός Ευάγγελος
 • Μέλος: Ηγούμενος Δημήτριος
 • Μέλος: Ξανθάκη Ευαγγελία
 • Μέλος: Στασινόπουλος Κωνσταντίνος
 • Μέλος: Ταμπουρέας Γεώργιος
Facebook Youtube