Πολιτιστική Λέσχη Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης

Βράβευση αριστούχων μαθητών για το 2020

Η βράβευση των αριστούχων τέκνων των συναδέλφων-μελών μας δεν θα γίνει φέτος με φυσική παρουσία, αλλά δι’αλληλογραφίας.

Οι γονείς θα παραδώσουν φάκελο με επικυρωμένη (από το σχολείο ή ΚΕΠ) φωτοτυπία του ενδεικτικού της τάξης, είτε στο κυλικείο της Λέσχης, είτε σε κάποιον συνάδελφο-μέλος του Δ.Σ. Στο πίσω μέρος της να αναγράφεται χειρόγραφα το όνομα του συναδέλφου – μέλους της Λέσχης κι ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Εναλλακτικά μπορούν να το αποστέλλουν και με e-mail στο lesxiotethess@gmail.com. Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν αυστηρά, μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου. Οι δωροεπιταγές θα δοθούν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Το απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι ο τελικός ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ του μαθητή.

Άριστα για το Λύκειο είναι πάνω από 18,1 και το Γυμνάσιο πάνω από 18,5.

Τα μέλη του Δ.Σ. ανά τομέα είναι τα εξής:

Ανατολικός τομέας:

Στεργίου Λεωνίδας, 6974960298

Κατσιαρμάς Αλέξανδρος, 6977099773

Σιδηρόπουλος  Γιάννης, 6973007540

Νικολαίδης Μάριος, 6981955504

Νεραντζάκης  Αθανάσιος, 6974819190

Κεντρικός τομέας:

Καμαλακίδου Μαρία, 6973988088

Παπανικολάου Αλκμήνη, 6970018955

Κολλητίδου Ζωή, 6977277734

Βαρδίκος Γιάννης, 6982472232

Δυτικός τομέας:

Γρηγοριάδης Κώστας, 6984608981

Καλαιτζόγλου Δημήτριος, 6972037460

Facebook Twitter
More
Mail

Διαβάστε ακόμη...

Facebook Youtube