Πολιτιστική Λέσχη Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης

Πρώτη συνάντηση-γνωριμία της θεατρικής ομάδας

Έγινε η πρώτη συνάντηση-γνωριμία της θεατρικής ομάδας. Μετά τις συστάσεις έγινε συζήτηση για τη μορφή, τον τρόπο λειτουργίας και την προοπτική της ομάδας και συμφωνήθηκε οτι το επόμενο ραντεβού θα είναι επί σκηνής. Καλή αρχή!

Η Θεατρική Ομάδα της Λέσχης Προσωπικού ΟΤΕ Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτή σε όλους!!!

Πληροφορίες: Ιωάννης Βαρδίκος (698 247 2232), Μάρθα Αδαμάκη (698 807 3071)

Facebook Twitter
More
Mail

Διαβάστε ακόμη...

Facebook Youtube